Saturday, June 12, 2010

Mengenal Fungsi Otak Kanan dan Kiri (Bag. 2)

Mengenal Fungsi Otak Kanan dan Kiri (Bag. 2): Dominan Sisi Manakah?

Untuk mampu mengenali orang lain dan menerima orang lain apa adanya, kita harus mampu mengenali diri kita sendiri. Menerima diri kita apa adanya, baik sisi kelebihan dan juga sisi yang perlu dikembangkan. Tidak mudah untuk mengenali diri sendiri, akan tetapi dengan mengenali beberapa ciri-ciri dari karakter yang dominan dalam dan kita, nescaya akan lebih mudah mengenali diri sendiri beserta mengenali bakat alam (kelebihan) serta sisi yang perlu dikembangkan (yang biasanya disebut kekurangan).

Untuk ini, ada beberapa pertanyaan yang jawapannya akan membimbing anda untuk mengetahui sisi otak yang dominan dari kehidupan anda. Anda juga perlu membaca bahagian pertama dari tulisan Mengenal Fungsi Otak Kanan dan Kiri.

1. Adakah anda menyukai memindah-mindahkan barang di ruangan kerja, maupun di rumah; atau membiarkan tetap berada di satu tempat?
a. Memindahkan (otak kanan / otaka)
b. Membiarkan (otak kiri / otaki)

2. Apabila anda berjalan menuju ke suatu tempat, sisi mana yang anda tuju?
a. Kanan (otaka)
b. Kiri (otaki)

3. Jika belajar menari, yang mana lebih mudah anda ikuti?
a. Meniru gerakan instruktur dan mengikuti irama muzik? (Otaka)
b. Melalui ladders setiap langkah sambil berkata-kata pada diri sendiri? (Otaki)

4. Adakah anda boleh mengira waktu tanpa melihat arloji?
a. Ya (otaka)
B. Tidak (otaki)

5. Mana yang mudah untuk diingat:
a. Nama orang (otaki)
b.Wajah orang (otaka)

6. Jika diberi sebuah topic, misal: topic tentang sekolah, bagaimanakah anda lebih suka mengekspresikan jawapan anda?
a. Melalui gambar (otaka)
b. Dengan kata-kata (otaki)

7. Anda suka berkhayal menjadi Superman, penyanyi terkenal, dll?
a. Ya (otaka)
b. Tidak (otaki)

8. Jika sedang berbicara dengan seseorang, anda memberi respon terhadap isi perbincangan / kata-kata atau terhadap intonasi / nada suara?
a. Arti dari kata-kata (otaki)
b. Nada suara (otaka)

9. Adakah anda sangat sering menggerakkan tangan, tubuh anda ketika menerangkan dan berbicara dengan seseorang?
a. Ya (otaka)
b.Tidak / jarang (otaki)

10. Adakah meja kerja anda sentiasa rapi?
a. Ya (otaki)
b. Tidak (otaka)

11. Adakah anda suka mengingat-ingat masa lalu dan boleh menceritakan secara detil?
a. Ya (otaka)
b. Tidak (otaki)

12. Adakah anda lebih tertarik sains sosial daripada ilmu pasti?
a. Ya (otaka)
b. Tidak (otaki)

Dari kedua belas soalan di atas, anda boleh lebih mengenali sisi dominan dari otak anda, mahupun anak anda, serta orang lain dengan mudah. Sehingga anda bisa lebih fokus memilih bidang pekerjaan, tugas, yang sesuai dengan bakat anda. Pun juga mengembangkan sisi yang perlu dikembangkan. Bisa menerima keutuhan diri anda, tanpa ingin menjadi orang lain kerana kesedaran tentang bakat alam anda makin lebih tergali.

Bagi ortu, dengan mengenali bakat alam dari anak-anak mereka lebih awal, maka mereka boleh secara maksimal membimbing anak-anak untuk mencari jati diri, bakat alam, serta mengenal diri mereka lebih awal. Sehingga bakat alami anak-anak bisa dikembangkan dan anak-anak boleh membentuk kehidupan mereka sesuai dengan karakter mereka. Banyak ortu yang mengharapkan anak-anak mereka berkembang sesuai dengan gambaran ortu atau keinginan ortu, tetapi tidak sesuai sesuai dengan bakat dan karaktrer anak-anak mereka. Sehingga banyak anak-anak yang perkembangan personaliti dan kedewasaanya terhambat. Dengan mengetahui sisi yang dominan lebih awal, maka diharapkan ortu boleh membimbing anak-anak mereka bahagia dengan berkat yang ada pada mereka dan anak berkembang menjadi seseorang dengan kepribadian yang hangat kerana mampu mengenal diri sendiri.

Bagi pendidik, dengan mengenal sisi dominan dari murid, maka seorang guru akan lebih mudah mengajar serta memberikan pengertian kepada murid-muridnya, dengan jalan memberi tugas yang sesuai dengan watak pembelajaran murid serta menerima setiap murid sebagai individu yang unik.

Dengan mengenal dan mempelajari sifat dan watak otak, selain membantu kita untuk lebih mengenal diri kita dengan lebih baik, kita juga akan mampu mengenal orang lain dengan lebih baik. Kita juga akan lebih mampu menerima orang lain apa adanya, dengan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga interaksi sosial akan lebih lancar. Mudah berdamai dengan segala permasalahan, dan lebih melihat orang lain sebagai peribadi yang mengagumkan untuk dijadikan contoh dari sebahagian pembelajaran kehidupannya, daripada melihata sisi kekurangannya saja.

Setiap anak, setiap orang adalah individu yang sangat unik dan istimewa. Setiap individu mempunyai kecerdasan yang berbeza dengan individu lain. Pun juga diri kita, masing-masing dari kita berbeza dari orang lain: individu dengan personaliti dan bakat alam yang unik dan istimewa.

Kenalilah dan bersyukurlah bahawa anda adalah seorang yang sangat unik dan istimewa ... .. (Emmy Liana Dewi)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...